بازاریابی دیجیتال در انتخابات

تصمیم دارم یک سلسله مباحث جدید شروع کنم.

موضوع فعلیش در مورد بازاریابی دیجیتال و انتخابات است.

به هرحال انتخابات گذشت و شاید رفت تا ۴ سال دیگر.

همین می تونه باعث شه با خیال راحت تر موضوع رو بررسی و نکات کاربردیش رو برای خودمان استخراج کنیم.

در طول این انتخابات، یک سری جستجو در اینترنت داشتم، که منجر به برخی فایل های پراکنده شد.

هم می خواهم به این فایل ها یک نظم مشخصی بدهم و هم از آن برای توسعه مهارت‏های خودم (از طریق تطبیق دادن موارد) استفاده کنم.

هدف بیشتر از اینکه خود انتخابات باشد، درس‏های تطبیقی است که می توانیم از این روند برای خودمون استخراج کنیم.

هیچ ابتدا و انتهایی برای این سلسله مباحث متاسفانه (ویا خوشبختانه) در ذهنم نیست.

درواقع یک کار مطالعه‎‏ای-نوشتاری خواهد بود.

به این ترتیب هم به نت برداری های پراکنده خودم سر و سامانی می دهم و هم شاید بتوانم از آن یک خروجی‏ خوب در بیاورم.

باور خودم این است که تمرکز اصلی این مباحث بر روی خود بازاریابی دیجیتال، عوامل موثر و کمپین‏‎ها خواهد بود.

اما در گوشه کنار آن -اگر موفق شوم- گذری به مباحث روانشناسی و اجتماعی (صرفا در ارتباط با بازاریابی دیجیتال و نه مباحث سیاسی و نظایر آن ها) نیز خواهم زد.

لازم بذکره که این مباحث، بیشتر حول موارد خارجی می گردد.

سعی می کنم، تطبیقشون بدم یا موارد داخلی هم جستجو، معرفی ویا در صورت امکان تکمیل کنم.

در مرحله بعد، اگر قسمت بود، دنبال تله‏‎ها، شکست‏ها، حقه‏‎های سیاه و از این دست موارد منفی می رویم.

این کار می توانند فواید زیر رو داشته باشند:

  1. بفهمیم چرا بعضی تاکتیک‏ها خوبند (و نباید سراغ حقه‏های سیاه بریم)؛
  2. بفهمیم چرا بعضی تاکتیک‏ها شکست خورده‏اند؛
  3. و فواید دیگری که دو طول مطالعه بدست خواهند آمد.

شخصیت‏های برجسته رو مرور می کنیم. افرادی مانند تدی گاف (Teddy Goff) و برد پارسکل (Brad parscale).

به مرور شاید بعضی سرفصل‎‏ها باز اضافه بشوند و شاید کم.

در آخر اینکه، این سری نوشته‎ها، بیشتر سیر مطالعاتی بر مبنای علاقه خودم خواهد بود و نباید به دید یک منبع برداشت شوند.

پی نوشت: در طول مطالعه، اگر کتاب، مقاله ویا فایل های صوتی و ویدیویی بنظرتون رسید می تواند مفید باشد، خوشحال می شم برایم ارسال کنید.